Komisija praneša apie būsimą pasiūlymą dėl valstybių narių pasirinkimo auginti genetiškai modifikuotus organizmus (GMO) arba jų neauginti ir priima penkis su šiais organizmais susijusius sprendimus

2010-03-08

Europos Komisija kovo 2 d. pranešė apie savo ketinimą iki vasaros pateikti

pasiūlymą, kuriuo valstybėms narėms būtų suteikiama daugiau laisvės

sprendžiant, ar auginti GMO. Remdamasi Tarybos ir Europos Parlamento

nustatyta galiojančia teisine sistema, Komisija šiandien priėmė du

sprendimus dėl genetiškai modifikuotų bulvių "Amflora": pirmuoju Europos

Sąjungoje leidžiama auginti pramonėje naudoti skirtas bulves "Amflora", o

antrasis susijęs su šių bulvių krakmolo šalutinių produktų naudojimu

pašarams. Europos Komisija šiandien taip pat priėmė tris sprendimus dėl

trijų genetiškai modifikuotų kukurūzų, naudojamų maistui ir pašarams, bet ne

auginimui, pateikimo rinkai. Visiems penkiems sprendimams rengtasi itin

kruopščiai, kad visi su atsparumo antibiotikams žymimuoju genu susiję

nerimą keliantys klausimai būtų visapusiškai išnagrinėti. Sprendimu leisti

auginti bulves "Amflora" baigiamas 2003 m. sausio mėn. Švedijoje prasidėjęs

procesas. Jis priimtas remiantis gausiais ir išsamiais moksliniais

duomenimis.

Už sveikatos ir vartotojų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli pareiškė:

"Atsakingas naujovių diegimas – pagrindinis mano principas taikant pažangiąsias

technologijas. Išsamiai ir visapusiškai patikrinus penkis su GMO susijusių

dokumentų rinkinius tapo aišku, kad nebėra jokių naujų mokslinių klausimų, kuriuos

būtų galima papildomai nagrinėti. Visi moksliniai klausimai, o ypač susiję su sauga,

buvo visapusiškai išnagrinėti. Nebėra reikalo delsti. Šiuos sprendimus priimdama

Europos Komisija atsakingai atlieka savo darbą. Šie sprendimai grindžiami

palankiais Europos maisto saugos tarnybos (EMST) per ilgą laikotarpį atliktais

saugos vertinimais. Šiandien taip pat pradėjome svarstyti, kaip suderinti Europos

leidimų sistemą su valstybių narių laisve auginti GMO arba jų neauginti."

Remiantis Komisijos primininko J. M. Barroso 2009 m. rugsėjo mėn. nustatytomis

politinėmis gairėmis, Komisijos nario J. Dalli buvo paprašyta iki vasaros pateikti

pasiūlymą, kuriame būtų išdėstyta, kaip mokslu paremta Bendrijos leidimų sistema

galėtų būti suderinta su valstybių narių laisve apsispręsti, ar jos norėtų savo

teritorijoje auginti genetiškai modifikuotas kultūras.

Atsižvelgdama į 2003 m. nustatytą išsamią leidimų išdavimo procedūrą ir į

pakartotines palankias mokslines nuomones, Komisija nusprendė suteikti leidimą

auginti bulves "Amflora". Šios genetiškai modifikuotos bulvės turi būti naudojamos

pramoniniam (pvz., naudojamam popieriaus pramonėje) krakmolui gaminti. Ši

pažangi technologija padeda gerinti gamybos procesą ir taupyti žaliavas, energiją,

vandenį ir iš naftos gaunamus cheminius preparatus.

2

Sprendime nustatytos griežtos auginimo sąlygos tam, kad, nuėmus derlių, laukuose

neliktų genetiškai modifikuotų bulvių ir kad bulvių "Amflora" sėklos netyčia neišplistų.

Krakmolo šalutiniams produktams, jei jie naudojami kaip pašarai, reikalingas

papildomas leidimas.

Europos Komisija šiandien taip pat priėmė tris sprendimus leisti naudoti genetiškai

modifikuotus MON863xMON810, MON863xNK603, MON863xMON810xNK603

kukurūzus maistui ir pašarams ir leisti juos importuoti ir perdirbti.

EMST paskelbė teigiamą nuomonę apie šiuos tris genetiškai modifikuotų kukurūzų

produktus, kuriems buvo visapusiškai taikoma ES teisės aktuose nustatyta leidimų

suteikimo procedūra. Jie gaminami įprastai kryžminant du arba tris genetiškai

modifikuotus MON863, NK603 ir MON810 kukurūzus, kuriuos Europos Sąjungoje

jau leidžiama naudoti maistui ir pašarams, importuoti ir perdirbti.

Kadangi Taryboje valstybėms narėms nepavyko nei priimti nei atmesti šių sprendimų

kvalifikuota balsų dauguma, klausimas buvo perduotas Komisijai, kad ši priimtų

sprendimą.

Genetiškai modifikuotų bulvių krakmole ir trijuose genetiškai modifikuotose kukurūzų

produktuose esantis atsparumo antibiotikams žymimasis genas (angl. ARM gene)

buvo labai atidžiai ištirtas. EMST išnagrinėjo šį klausimą ir 2009 m. birželio 11 d.

pateikė atskirą palankią nuomonę.

Šie leidimai galioja 10 metų.

Daugiau informacijos:

MEMO/10/58

http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/index_en.htm