EBPO "BioTrack" produktų duomenų bazė

2020-12-15

Primename, kad Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Biosaugos darbo grupė yra sukūrusi "Bio Track" produktų duomenų bazę (https://biotrackproductdatabase.oecd.org/default.aspx), kuri yra pripažinta kaip tinkama genetiškai modifikuotų produktų, paskelbtų Kartachenos biosaugos protokolo informacijos centro (BCH) duomenų bazėje ir Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) interneto svetainėje, identifikavimo sistema. Duomenis apie naujus GMO produktus savanoriškai teikia EBPO šalių narių ir (arba) šalių, kurios nėra narės, kompetetingos institucijos bei įmonės, kuriančios GMO produktus.