Naujienų archyvas

2007-04-05 Lietuva atsisakė leisti auginti GM rapsus

2006-11-08 AM pateiktas prašymas GM rapsų lauko bandymams

2006-11-06 Europos Komisija sugriežtino GM ryžių kontrolę

2006-10-23 ES tikrins visus iš JAV importuojamus ryžius

2006-10-11 Lietuvos gyventojų nuomonės dėl GMO tyrimas

2006-10-10 Vykdant aplinkos kontrolę GMO neaptikta

2006-09-13 Nelegalūs genetiškai modifikuoti ryžiai ES rinkoje

2006-09-08 Sutikimai GM produktams nebus atnaujinti

2006-04-27 Konferencija "Atsargumo principo taikymas"

2006-04-07 BIC projekto darbo grupės posėdis

2006-03-17 Kartachenos protokolo šalių konferencija

2006-03-01 GMO įstatymo pakeitimo projektas

2006-02-07 Leista teikti rinkai GM kukurūzus MON863 x MON810

2006-01-20 Seminaras dėl genetiškai modifikuotų gyvūnų

2006-01-16 LŽI pateikė paraišką eksperimentiniams tyrimams

2006-01-12 2005 m. ataskaita dėl GM kukurūzo NK603 naudojimo

2006-01-05 Europos ataskaita dėl Biosaugos protokolo

2005-11-18 Tolesni veiksmai GMO srityje Europos Sąjungoje

2005-11-16 Genetiškai modifikuoti produktai - be pažeidimų

2005-11-15 Atšauktas pranešimas dėl GM NK603 kukurūzų

2005-11-03 Leista teikti rinkai GM kukurūzus 1507

2005-11-02 ATPK pakeitimo bei papildymo projektas

2005-10-22 Pakartotinai gautas pranešimas dėl GM gvazdiko

2005-10-17 Posėdis tarptautiniais aplinkos klausimais

2005-07-01 LŽI pateikė paraišką Leidimui ribotai naudoti GMM

2005-05-28 Orhuso konvenciją papildė pataisa dėl GMO

2005-05-27 Pasaulinio Biosaugos informacijos centro mokymai

2005-05-12 Tarybos Tarptautinių Aplinkos klausimų darbo grupė

2005-04-18 Komisija priėmė sprendimą dėl neleistino kukurūzo

2005-04-15 Lietuvos pozicija dėl neleisto GM kukurūzo Bt10

2005-04-08 Seminaras "GMO panaudojimas maisto gamyboje"

2005-04-06 UNEP/GEF Biosaugos sistemos įgyvendinimas

2005-03-31 Importuotas ES neleistas GM kukurūzas Bt10

2005-03-22 Pranešimas dėl genetiškai modifikuotų gvazdikų

2005-03-22 VolVis biotechnologijų programa

2005-03-22 Švedijoje vyko seminaras "GM maisto sauga"

2005-02-24 Pakartotinai gautas pranešimas dėl GM medvilnės

2005-02-04 Pakartotinai gautas pranešimas dėl GM kukurūzo

2004-12-13 Pakartotinai gautas pranešimas dėl GM bulvės

2004-11-29 Genetiškai modifikuoti produktai ženklinami

2004-11-08 Lietuvos gyventojų apklausa dėl požiūrio į GMO

2004-10-26 Pakartotinai gautas pranešimas dėl GM rapsų

2004-10-26 Gautas prašymas dėl leidimo ribotai naudoti GMM

2004-10-20 Pranešimas dėl GM medvilnės sėklų