Naujienos

Panešimas Nr. RN-36 apie riboto naudojimo veiklą su GMM ir GMO

2021-05-03
Informuojame, kad š. m. balandžio 28 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras (GMC) pateikė pranešimą Nr. RN-36 apie riboto naudojimo veiklą su 1 rizikos klasės GMM ir 1 pavojingumo lygio GMO. Darbai su GMM bus vykdomi GMC patalpose, esančiose adresu Saulėtekio al. 7, Vilnius. Keliami šie pagrindiniai tikslai: • Panaudojant genų inžinierijos ir molekulinės biologijos metodus, padauginti nukleino rūgščių vektorius, kurie galėtų būti naudojami tolesnei prokariotinių, eukariotinių ląstelių ar laboratorinių stuburinių organizmų modifikacijai ir moksliniams tyrimams. • Sukurti mikroorganizmų kamienus, gaminančius prokariotinius ir eukariotinius rekombinantinius baltymus ir vystyti technologijas, susijusias su tokių mikroorganizmų efektyviu padauginimu ir rekombinantinių baltymų gryninimu bei aktyvumo nustatymu. • Panaudojant GMM padaugintus nukleino rūgščių vektorius, sukurti trangeninių žuvyčių linijas ir modelines sistemas bei tirti tų transgeninių žuvyčių širdies ir kitų audinių vystymosi ir regeneracijos mechanizmus. Numatomi rezultatai: Bus padauginti rekombinantiniai nukleino rūgščių vektoriai, kurie bus panaudoti moksliniuose tyrimuose. • Bus sukurti nauji mikroorganizmų ir transgeninių žuvyčių kamienai. • Bus produkuojami ir išvalomi baltymai ir ištirtos naujos jų fiziko-cheminės savybės bei jų panaudojimo galimybės. • Gauti rezultatai bus patentuojami arba publikuojami tarptautinėje mokslinėje spaudoje. • Apie pasiekimus bus informuojami mokslininkai konferencijose ir seminaruose bei visuomenė per įvairias masinės informacijos priemones.